Η επιχείρησή μας είναι αμιγώς γεωργική , αφού καλλιεργούμε και παράγουμε οι ίδιοι τους καρπούς που μεταποιούμε (φράουλες, λεμόνι).

Επιπλέον είμαστε οικοτεχνία αφού μεταποιούμε αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής μας. (4912/120862/17-11-2015 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Η επιχείρησή μας έχει  πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δραστηριότητά της αυτή και έχει ήδη εγγραφεί στο ΚΗΜΟ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας, GR 13000273).