Παράγουμε φράουλες στο γυάλινο θερμοκήπιό μας στην Ακράτα Αχαΐας (Ελλάδα), σε μια παρθένα τοποθεσία εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο της υδροπονίας αποφεύγοντας έτσι τη χρήση των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, αφού ελέγχουμε πλήρως το περιβάλλον και τη θρέψη των καλλιεργειών μας  σε όλα τα στάδια. Η γονιμοποίηση των φυτών γίνεται με ειδικές μέλισσες και χωρίς τη χρήση ορμονών.

Επιπλέον στο κτήμα μας καλλιεργούμε, με απόλυτα βιολογικό τρόπο, λεμόνια, αφού δε χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα.

Οι καλλιέργειές μας δεν  αποδίδουν τεράστιες ποσότητες, όπως θα είχαμε σε περίπτωση που ήταν εντατικές με την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, αλλά παράγουμε ποιοτικά, καθαρά και αυθεντικά προϊόντα!!